Herman HümmelsNieuw begin

Het boek ‘Bestaan begrijpen’ is klaar. Het is een document geworden met zo’n zeventig hoofdstukken, verdeeld over vijf delen. Elk hoofdstuk behandelt een specifiek onderwerp. De hoofdstukken zijn min of meer los van elkaar leesbaar; in de volgorde zit wel een opbouw die het boek tot een geheel maakt. Aan het eind van dit blog vind je een lijst met de onderwerpen.

In de loop van de tijd heb ik een aantal begrippen ontwikkeld die het mij mogelijk maken om mezelf en de wereld om me heen te begrijpen. Dat begrip is gebaseerd op de overtuiging dat de werkelijkheid niet te begrijpen is. Hoe kun je toch een idee hebben over iets dat niet te begrijpen is?
Dat is, denk ik, de uitdaging waar ik de lezer voor plaats, en waarvoor iedereen komt te staan die zich vragen stelt over de zin van het leven.

Het boek is denk ik leesbaar voor iedereen met een gemiddelde schoolopleiding, al is ‘leesbaar’ misschien niet het juiste woord. Ik beschrijf op sommige plaatsen in het boek iets met enkele regels dat niet aansluit bij algemeen aanvaarde opvattingen. Dat behoeft dan meer inspanning om tot begrip te komen dan bij bijvoorbeeld het lezen van een roman het geval is.

Ik schreef dit boek om voor mezelf een aantal dingen duidelijk te krijgen. Nu het klaar is stel ik het graag ter discussie. Die discussie verloopt via mijn website: www.stukjes.info. Ik ben van plan om op basis van het boek stukjes te schrijven die aansluiten bij de dingen die er om me heen gebeuren.

Inhoudsopgave

    Vooraf…
Deel 1. Modellen
    Structuur, systeem
    Proces
    Doelmiddelmodel
    Intentiemodel
    Reactiemodel
    Dialectiek
    Dialectische spanningsreductie
    Complexe processen
    Clusteren
Deel 2. Begrippen
    Recursie
    Emergentie
    Potentie en Bouwplan
    Cumulatie
    Intuïtie
Deel 3. Een evolutiemodel
    Het evolutiemodel
    Geschiedenis 1
    Verleden
    Geheugen
    Kaartenbak
    Informatie
    Infotie
    Evoluerend Bouwplan
    Soortgeheugens
    Bewustzijn
    Menselijke eigenschappen
    Beperkend brein
    Brein
    De werking van het brein
    Connectie
    Vrije wil
    Richting
    Schepping
    Het Ultiem
    Waarnemen
    Leven na de dood
    Schijnwereld?
Deel 4. Samen leven
    Begrippen
    Evidentie
    Geschiedenis 2
    Kapitalisme
    Politiek
    Gegevensrevolutie
    Eén volk?
    Cultuur en identiteit
    Basisvoorzieningen
    De machteloze burger
    Maatschappij
Deel 5. Hoe nu verder?
    De betere maatschappij
    De betere bijdrage
    De betere machthebbers
    Het betere besturen
    De betere overheid
    Het betere eigendom
    Het betere grondstoffenbeheer
    Het betere bedrijf
    De betere arbeid
    Het betere inkomen
    Het betere huishouden
    De betere belastingen
    De betere burger
    Het betere onderwijs
    Het betere migratiebeleid
Nawoord